What's new

Dụng cụ thủy tinh trong phòng thí nghiệm

#1
]– Hộp Petri TT f 90 mm (90×15 mm)
– Hộp Petri TT f 100 mm
– Que trang thủy tinh
– Ống Eppendorf 1, 5 ml (1000 cái/ gói)
- Chai thủy tinh trắng nắp vặn xanh 1 Lít
– Chai thủy tinh trắng nắp vặn xanh 500 ml
– Bình tam giác 1 Lít
– Đèn cồn 150ml
– Cốc thủy tinh 250 ml
– Cốc thủy tinh 500 ml
– Chai nhỏ giọt nâu nắp nhựa 125 ml (mẫu mới + boa thẳng)
– Cốc thấp thành 250ml (đèn cồn)
– Cốc thấp thành 600ml (đèn cồn)
Liên hệ: Ms.Tiên 0978617321
Email: Ngotien2404@gmail.com
 

Facebook

Top