Đọt biến NST

bkav

Member
- Trên NSt thường mang rất nhiểu gen hơn nên mất cân bằng hệ gen..
- NST có cơ chế bất hoạt NSTX dạng thể bar nên nếu thừa thì cũng bị bất hoạt
 

Facebook

Top