What's new

Động vật nguyên sinh qua kính hiển vi

truonglong

New member
#1
Dưới đây là một số quan sát của em thông qua kính hiển vi. Xin được phép tiếp tục chia sẻ với mọi người !

Trùng Một Mắt Cyclops:
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Giun tròn:
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Động vật nguyên sinh trong một mẫu nuôi cấy:
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Luân trùng Euchlanis:
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Luân trùng Asplanchna:
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Giun dẹp Dalyellia:
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Giun dẹp Aeolosoma:
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Giun dẹp Stenostomum:
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


Rận nước Acantholeberis curvirostris:
+ YouTube Video
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
 
Last edited:

Facebook

Top