What's new

Đố kiến thức về các loại bazơ.

Lucky_boy

Member
#1
1.Bốn dd sau đây đều có nồng độ 0,1M.Hãy chỉ ra dd có pH lớn nhất?
A:đimetyl amin B:natri etylat C:etyl amin D:natri phenolat.
2.Bazơ hữu cơ nào được sử dụng làm chất hãm để bảo vệ kim loại trong các bình đựng axit
A:utropin B:iso-propylb amin C:hexametylendiamin D:metyl amin
3.Ion nào là bazơ?
A:Anion cacbonat B:Cation kali C:Anion clorua D:Cation nhôm
4.Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân?
A:Ba(OH)2 B:Ca(OH)2 C:LiOH D:NaOH
5.Tính bazơ của Fe(OH)2 .........Fe(OH)3?
A:mạnh hơn B:yếu hơn C:bằng nhau D:không so sánh được
6.Cho ddBa(OH)2 tác dụng với H3PO4 thì trong dd tại một thời điểm xác định có tối đa bao nhiêu muối?
A:1 B:2 C:3 D:6
7.Nguyên nhân tính bazo của etyl amin là?
A:Nhóm etyl đẩy e
B:Nguyên tử N còn có cặp electron tự do có thể nhận proton
C:Chất này điện li cho ra OH_
D:Nhóm etyl nhận proton H+
8.Amin nào có thể phản ứng với HONO cho ra hợp chất gây ung thư có nhiều trong thuốc lá?
A:etyl amin B:dimetyl amin C:trimetyl amin D:anilin
9.Mùi tanh của cá mè có nguyên nhân chính là do amin bậc...?
A:I B:II C:III D:Khác
10.Bazơ tham gia phản ứng trùng ngưng tạo ra tơ nilon 6,6 có phân tử khối bằng?
A:102 B:116 C:110 D:108
 

naruto-kun

Member
Mình xin phép làm trước:
1A, 2A, 3A, 4C, 5A ( thật ra cái này nên xét trong cùng đk sẽ chính xác hơn), 6 ( không nói rõ cái nào dư cũng như đk phản ứng, thời điểm ra sao nên không xác định được), 7B, 8( cái hợp chất gây ung thư là nicotin mà từ 4 đáp án trên chả có cái nào điều chế được nó cả), 9 ( câu nàu không biết) ,10B
 

Lucky_boy

Member
Mình xin phép làm trước:
1A, 2A, 3A, 4C, 5A ( thật ra cái này nên xét trong cùng đk sẽ chính xác hơn), 6 ( không nói rõ cái nào dư cũng như đk phản ứng, thời điểm ra sao nên không xác định được), 7B, 8( cái hợp chất gây ung thư là nicotin mà từ 4 đáp án trên chả có cái nào điều chế được nó cả), 9 ( câu nàu không biết) ,10B
Hợp chất nitrosamin được điều chế từ amin bậc ...?
http://vi.wikipedia.org/wiki/Dimetyl_amin
 

Lucky_boy

Member
Mình xin phép làm trước:
1A, 2A, 3A, 4C, 5A ( thật ra cái này nên xét trong cùng đk sẽ chính xác hơn), 6 ( không nói rõ cái nào dư cũng như đk phản ứng, thời điểm ra sao nên không xác định được), 7B, 8( cái hợp chất gây ung thư là nicotin mà từ 4 đáp án trên chả có cái nào điều chế được nó cả), 9 ( câu nàu không biết) ,10B
Bạn trả lời đùng 5/7 câu,vì bạn ko trả lời câu 6,8,9.
Câu 1 bạn trả lời sai rồi.Bạn xem thử "Tài liệu giáo khoa chuyên Hoá" chưa?
Câu 4 cũng chưa đúng.
 

naruto-kun

Member
@Luckyboy: cảm ơn đã nhắc nhở, nếu là nitrosamin thì đáp án là amin bậc 2 ( nhưng cũng tùy loại mà thành phần của chúng được dùng nhiều hay vừa phải).
-Câu 9: nếu đặt câu hỏi là amin nào có mùi tanh đặc trưng nhất thì đáp án là amin bậc 3, mùi tanh của cá mè không thuyết phục lắm vì thường người ta chỉ kết luận chung chung chứ không phân biệt rõ được mùi tanh đó của loại cá nào, với lại mình cũng đã từng tiếp xúc với trimetyl trong phòng TN cũng như tra 1 số sách thì chưa thấy có mùi cá mè!!!
-Câu 6: cho mình hỏi tại sao lại là 2 muối trong khi điều kiện đề bài còn khá mập mờ???
-Câu 1 mình vẫn bảo lưu kết quả, tra pKa theo Handbook of physics và chemistry thì pKa của (CH3)2NH vẫn lớn nhất =10,77 nghĩa là tính base vẫn mạnh nhất.
-Câu 4: C vẫn là LIOH ( cái này kém bền với nhiệt lắm)- bạn có thể tra sách Hoàng Nhâm tập 3 hoặc Tổng hợp vô cơ của Glinka
 

Lucky_boy

Member
@Luckyboy: cảm ơn đã nhắc nhở, nếu là nitrosamin thì đáp án là amin bậc 2 ( nhưng cũng tùy loại mà thành phần của chúng được dùng nhiều hay vừa phải).
-Câu 9: nếu đặt câu hỏi là amin nào có mùi tanh đặc trưng nhất thì đáp án là amin bậc 3, mùi tanh của cá mè không thuyết phục lắm vì thường người ta chỉ kết luận chung chung chứ không phân biệt rõ được mùi tanh đó của loại cá nào, với lại mình cũng đã từng tiếp xúc với trimetyl trong phòng TN cũng như tra 1 số sách thì chưa thấy có mùi cá mè!!!
-Câu 6: cho mình hỏi tại sao lại là 2 muối trong khi điều kiện đề bài còn khá mập mờ???
-Câu 1 mình vẫn bảo lưu kết quả, tra pKa theo Handbook of physics và chemistry thì pKa của (CH3)2NH vẫn lớn nhất =10,77 nghĩa là tính base vẫn mạnh nhất.
-Câu 4: C vẫn là LIOH ( cái này kém bền với nhiệt lắm)- bạn có thể tra sách Hoàng Nhâm tập 3 hoặc Tổng hợp vô cơ của Glinka
Câu 4: mình đồng ý với đáp án LiOH.Nhưng nếu xét tính "phổ thông" thì nên chọn Ca(OH)2
Câu 1:Bạn đã tra về C2H5ONa chưa?Mình không tra được nhưng mình biết chất này có tính bazơ mạnh hơn NaOH.
Trong "TLGK chuyên hoá" có nói đại ý là ddC2H5ONa = NaOH + C2H5OH (phản ứng thuỷ phân xảy ra vô cùng dể dàng,thậm chỉ trong phản ứng Na + cồn đã có phản ứng thuỷ phân ngược lại sản phẩm)
dd NaOH = NaOH + H2O.Mà nước có tính axit mạnh hơn cồn(H linh động hơn) => đpcm.
Có gì trao đổi thêm nhá!
 

naruto-kun

Member
Câu 4: theo tính phổ thông nghĩa là sao vậy, em chưa hiểu
Câu 1: em hơi hấp tấp, cảm ơn anh nhắc nhở. C2H5ONa là base siêu mạnh nên pH phải lớn hơn amin rồi!!
 

Lucky_boy

Member
Đúng rồi, anh xem sách "Giải toán Hoá học 12" xem.
Canxi hiđoxit --(110 độ C)--> Canxi oxit + nước.
 

naruto-kun

Member
Tài liệu của anh Linh không được chuẩn lắm.
+ LiOH dễ bị nhiệt phân nhất, cái này có trong chương trình PT
+ Các hidroxit khác của kim loại kiềm bền với nhiệt, còn về các hidroxit kim loại kiềm thổ thì độ bền nhiệt tăng từ Be đến Ba ( 150 độ C đến 1000 độ C--> khá là cao)
< Trích Hoàng Nhâm-Hóa vô cơ tập 2>
 

SNOW

Member
Lâu nay lên diễn đàn quên,,các bạn tìm mua những cuốn tham khảo HOÁ HỌC của :CAO CỰ GIÁC nhá,,các bạn lớp 9 muốn thi vào chuyên nên tìm cuốn Hoá vô cơ.
viết rất hay...đặc biệt chuyên sâu lí thuyết!!(y)(y)(y)
 

Similar threads

Facebook

Top