What's new

Định Luật Sức Căng Bề Mặt

#1
Nam có một vấn để nhỏ cần hỏi đến mấy anh, em trong Sinh Học Việt Nam. Là trong môi trường lỏng tế bào có hình dạng cầu (theo định luật sức căng bề mặt). Vậy thì Định Luật Sức Căng Bề Mặt ở đây là gì ? Nam chưa biết rõ lắm. Anh, em nào biết thì giúp Nam.
 

Facebook

Top