What's new

dinh dưỡng khoáng của thực vật

linhmaiyb

Member
vi nam se giup hut them nuoc va chat khoang => khi cay trong dc xu ly voi thuoc diet nam => nam chet => giam kha nang hap thu chat khoang cua cay trong => cay trong co bieu hien thieu khoang :)
 

Facebook

Top