What's new

Diễn đàn có virut ?

Diễn đàn hình như có virus!

Hai hôm nay vào trang sinhhocvietnam thì thằng google chrome thông báo như hình nè: [image]http://ng4.upanh.com/b1.s13.d3/5f40db71a6aebacad7dcbbb0f63812e1_38576484.shvnvr.bmp[/image]

Anh Admin ơi xem lại thử.
 

Similar threads

Facebook

Top