What's new

Điểm giống nhau giữa ADN và ARN ở sinh vật nhân thực??? Một câu hỏi trắc nghiệm...

Dong Bach

New member
#1
Điểm giống nhau giữa ADN và ARN ở sinh vật nhân thực là?
A. Được tổng hợp từ mạch khuôn của phân tử ADN mẹ.
B. Trong mỗi phân tử đều có mối liên kết hiđrô và liên kết cộng hóa trị.
C. Đều cấu theo nguyên tắc đa phân, đơn phân có cấu tạo giống nhau (trừ Timin của ADN thay bằng Uraxin của ARN).
D. Tồn tại trong suốt thế hệ tế bào.

Mình phân vân giữa A và C, mong mọi người giúp đỡ(y)
 

Dong Bach

New member
Theo định nghĩa SGK lớp 12 thì :Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN...mARN thì khỏi phải bàn nhưng 2 loại kia thì có vẻ không chắc lắm...??? Như vậy đáp án A có vẻ đúng.
Còn C thì đơn phân của ADN là nucleotit có thành phần đường C5H10O4 đơn phân của ARN là ribonucleotit có thành phần đường C5H10O5...nhưng mình xem qua hình minh họa thì đó là do khi liên kết với gốc photphat thôi. Chúng ta vẫn nói qua loa là : đường 5 C, gốc photphat (ở ARN là -H2PO3-) và bazo nito...??
Mình phân vân quá
 

hoatroi98

New member
Theo mình nghĩ là C bởi ARN tổng hợp từ một đoạn ADN (gen) chứ không phải cả ADN. Mà cả ADN chứa rất nhiều đoạn gen
 
Last edited:

Facebook

Top