What's new

Dịch hộ mình với?

lehua

Member
#1
Alo các mem ơi! Dịch hộ mình với!

:)"The biosphere (or sphere of life), sometimes described as "the fourth envelope", is all living matter on the planet or that portion of the planet occupied by life"
 

lehua

Member
Alo các mem ơi! Dịch hộ mình với!

The biosphere (or sphere of life), sometimes described as "the fourth envelope", is all living matter on the planet or that portion of the planet occupied by life. It reaches well into the other three spheres, although there are no permanent inhabitants of the atmosphere
 
The biosphere (or sphere of life), sometimes described as "the fourth envelope", is all living matter on the planet or that portion of the planet occupied by life. It reaches well into the other three spheres, although there are no permanent inhabitants of the atmosphere
Sinh quyển, đôi khi được mô tả như quyển thứ 4 (lớp thứ 4 của trái đất), chính là tất cả các sinh vật sống trên trái đất hay nói cách khác là phần trái đất được chiếm cứ bởi sự sống. Sinh quyển đan xen vào 3 quyển khác (ý nói là khí quyển, thủy quyển và thạch quyển), mặc dù không có sinh vật cư trú cố định trong khí quyển.
 

lehua

Member
hjhj cảm ơn anh rất nhiều, em đang học tiếng anh chuyên ngành mà có nhiều chỗ không biết dịch kiểu gì anh ak!
 

Facebook

Top