What's new

Di truyền

SuperMan

Member
#1
Các bác cho em hỏi
1Có phải trong 2 mạch của ADN thì chỉ 1 mạch được phiên mã không?
2Sự dịch mã xảy ra vào tất cả tg sống của TB hay là chỉ trong 1 khoảng tg ngắn?
3Cho 2 nòi gà thuần chủng lông màu và trắng giao phối với nhau được F1,cho F1 gp với nhau được F2 có tỉ lệ kiểu hình 13trắng:3 màu.Vậy mầu lông bị chi phối bởi quy luật gì?
4Sự di truyền chéo của tính trạng liên kết với giới tính rõ nhất là :
a tính trạng của ông ngoại truyền cho cháu trai
bTính trạng của bố truyền cho con gái ,của mẹ cho con trai
 
Các bác cho em hỏi
1Có phải trong 2 mạch của ADN thì chỉ 1 mạch được phiên mã không?
2Sự dịch mã xảy ra vào tất cả tg sống của TB hay là chỉ trong 1 khoảng tg ngắn?
3Cho 2 nòi gà thuần chủng lông màu và trắng giao phối với nhau được F1,cho F1 gp với nhau được F2 có tỉ lệ kiểu hình 13trắng:3 màu.Vậy mầu lông bị chi phối bởi quy luật gì?
4Sự di truyền chéo của tính trạng liên kết với giới tính rõ nhất là :
a tính trạng của ông ngoại truyền cho cháu trai
bTính trạng của bố truyền cho con gái ,của mẹ cho con trai
1: khong, tuy theo chieu cua enzim
2: tat ca thoi gian song
3: tuong tac at che do gen troi
4: b
Luu y, trinh bay bai cho ro rang
 

huyền my

Member
Các bác cho em hỏi
1Có phải trong 2 mạch của ADN thì chỉ 1 mạch được phiên mã không?
2Sự dịch mã xảy ra vào tất cả tg sống của TB hay là chỉ trong 1 khoảng tg ngắn?
3Cho 2 nòi gà thuần chủng lông màu và trắng giao phối với nhau được F1,cho F1 gp với nhau được F2 có tỉ lệ kiểu hình 13trắng:3 màu.Vậy mầu lông bị chi phối bởi quy luật gì?
4Sự di truyền chéo của tính trạng liên kết với giới tính rõ nhất là :
a tính trạng của ông ngoại truyền cho cháu trai
bTính trạng của bố truyền cho con gái ,của mẹ cho con trai
Ở câu thứ nhất theo mình thì là đúng vì mạch mới ARN chỉ được tổng hợp theo chiều 5'3' nên mạch ADN làm mạch gốc sẽ luôn là mạch 3'5'.
Câu 2: Sự dịch mã sẽ xảy ra chủ yếu vào kì trung gian khi tế bào chuẩn bị nhân đôi, lúc đó nó cần tổng hợp nên các thành phần để chuẩn bị cho việc hình thành 1 tế bào mới. Nên theo mình nghĩ nó sẽ diễn ra chủ yếu trong 1 khoảng thời gian là ở kì trung gian.
Câu 3 thì như chị Lan nói. Bạn có thể viết sơ đồ lai.
Câu 4 đáp án A
 

SuperMan

Member
3Cho 2 nòi gà thuần chủng lông màu và trắng giao phối với nhau được F1,cho F1 gp với nhau được F2 có tỉ lệ kiểu hình 13trắng:3 màu.Vậy màu lông bị chi phối bởi quy luật gì?
Kiểu gen 9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb
Kiểu hình 13:3 thì 9A_B_;3A_bb;1aabb sẽ cho KH như nhau phải không?Vậy nó át chế chỗ nào nhỉ:botay:
 
Kiểu gen 9A_B_:3A_bb:3aaB_:1aabb
Kiểu hình 13:3 thì 9A_B_;3A_bb;1aabb sẽ cho KH như nhau phải không?Vậy nó át chế chỗ nào nhỉ
:spam: hay cố tình không hieu? dây'
Thứ 1 : Nhìn vào kieu? hình F2 : 13 trắng:3 màu là biet' màu lông bị chi phối bởi quy luật tương tác gen kieu? át che' do gen troi ( 13:3) , ngài ra tác gen kieu? át che' do gen troi còn có 12:3:1 , 9:4:3
Thứ 2 : Quy ước
*gen trội B :màu
*gen b : trắng
*gen trội A át B
*aa không át
=> k/gen :
+ aaB- : màu
+ A-B-, A-bb, aabb : trắng
F1 : AaBb
F2 : {9A-B-:3A-bb:1aabb }: 3aaB-
............13 trắng................3 màu
( hoặc neu' quy ước ngược lại A<=>B , a<=>b )
 

SuperMan

Member
Các bác cho em hỏi
1Có phải trong 2 mạch của ADN thì chỉ 1 mạch được phiên mã không?
2Sự dịch mã xảy ra vào tất cả tg sống của TB hay là chỉ trong 1 khoảng tg ngắn?
Cuối cùng 2 câu này trả lời sao các bạn
Có ai giải thích cho mình nghĩa của từ cơ chế được không?
 

phoenix202

Member
Theo mình cầu 1 là đúng, sự phiên mã chỉ xảy ra trên một mạch mà thôi vì nếu để ý ta sẽ thấy là chỉ có chiều 3'5' mới có đầy đủ bộ ba kết thúc và bộ ba mở đầu(mình ko biết còn yếu tố nào nữa không nhưng mình thấy ý đó là dễ nhận thấy nhất), mạch còn lại là mạch bổ sung để làm cho phân tử adn bền vững.
còn câu 2 mình nghĩ là sự phiên mã xảy ra lúc tế bào cần sản phẩm của sự phiên mã đó như là hoocmon chẳng hạn. Cho nên mình cho rằng là trong thời gian sống của mình tế bào sẽ phiên mã nhiều lần(mình nghĩ vậy là bởi vì nếu chỉ phiên mã một lần thì sẽ không cần tới các cơ chế điều hòa phiên mã và việc phiên mã chỉ cần xảy ra cùng một lúc chứ đâu có cần phải tháo xoắn từng phần rồi đủ thứ điều hòa cho quá trình này).
Đó là ý kiến của mình, nếu sai thì mọi người góp ý nhé:mrgreen:
 
C1: Theo mình nghĩ thì trên 2 mạch của ADN, mạch nào cũng có thể sử dụng làm khuôn tổng hợp ARN, tùy theo gen. Trên mỗi ADN có thể có nhiều gen, có thể gen này có mạch mã gốc là mạch I nhưng gen khác lại có mạch mã gốc là mạch II. Vì vậy trong các sách hiện này chỉ nói mạch mã gốc của gen được dùng làm khuôn tổng hợp ARN chứ không nói cụ thể là mạch nào của ADN.
C2: Theo mình biết thì quá trình phiên mã và dịch mã trong tế bào chiệu sự chi phối của cơ chế điều hòa. Vì vậy tế bào chỉ phiên mã và dịch mã khi nào cần tổng hợp một sản phẩm nào đócần thiết và khi tổng hợp đủ thì quá trình này ngừng lại.
 

khicon

Member
Theo mình thì giải như thế này đối với câu a và b:
a. Đúng là đối với mỗi gen thì chỉ có một mạch là mạch gốc là khuôn tổng hợp cho RNA. Nhưng khi xét toàn bộ phân tử DNA với nhiều gen khác nhau thì hai mạch của DNA đều có thể trở thành mạch gốc (tùy vào vị trí promoter của mỗi gen).
b. Sự dịch mã xảy ra trong hầu hết thời gian sống của tế bào. Từ kì trung gian (giai đoạn nhân tế bào không phân chia) đối với những protein tổng hợp trong tế bào chất đến thậm chí là suốt pha M đối với những protein tổng hợp trong ti thể. Sự tổng hợp protein trong tế bào chất không xảy ra suốt pha M của chu kì tế bào. Sự tổng hợp protein chịu sự điều hòa của các cơ chế nội bào để duy trì một số lượng thích hợp, nhưng protein luôn bị thay thế, mỗi tế bào có hàng trăm loại protein khác nhau nên sự dịch mã theo mình xảy ra gần như suốt quá trình sống của tế bào (trừ những trường hợp đặc biệt như hồng cầu)
 

SNOW

Member
theo mình như thế này nhá:
a)là sai:quá trình phiên mã xảy ra theo chiều 5'-3' mạch mới, hay trên mạch khuôn là 3'-5' .Phân tử ARN pol hoạt động tại đơn vị là gen.có thể đối với gen này, mạch gốc là mạch 1, còn gen kia thì mạch gốc lại là mạch 2.chứ ai phiên mã toàn bộ phân tử adn đâu
b) dmã tạo ra sản phâm sống.nó đựoc khởi đầu khi cơ thể cần.
 

khicon

Member
Theo mình thì giải như thế này đối với câu a và b:
a. Đúng là đối với mỗi gen thì chỉ có một mạch là mạch gốc là khuôn tổng hợp cho RNA. Nhưng khi xét toàn bộ phân tử DNA với nhiều gen khác nhau thì hai mạch của DNA đều có thể trở thành mạch gốc (tùy vào vị trí promoter của mỗi gen). Như vậy câu a là sai.
b. Sự dịch mã xảy ra trong hầu hết thời gian sống của tế bào. Từ kì trung gian (giai đoạn nhân tế bào không phân chia) đối với những protein tổng hợp trong tế bào chất đến thậm chí là suốt pha M đối với những protein tổng hợp trong ti thể. Sự tổng hợp protein trong tế bào chất không xảy ra suốt pha M của chu kì tế bào. Sự tổng hợp protein chịu sự điều hòa của các cơ chế nội bào để duy trì một số lượng thích hợp, nhưng protein luôn bị thay thế, mỗi tế bào có hàng trăm loại protein khác nhau nên sự dịch mã theo mình xảy ra gần như suốt quá trình sống của tế bào (trừ những trường hợp đặc biệt như hồng cầu)
:nhannho:. Do đó, nếu nói chỉ xảy ra trong thời gian ngắn là sai.
 

Facebook

Top