What's new

Di truyền quần thể có gen nằm trên NST giới tính

ohman123

Member
#1
1.Ở mèo,gen D nằm trên NST X tại vùng không tương đồng với Y qui định lông đen,gen lặn d quy định lông vàng hung,khi trong KG có D và d biểu hiện màu lông tam thể.Trong quần thể mèo có 10% mèo lông đen đực và 40% mèo lông vàng hung,còn lại là mèo cái.Tỷ lệ mèo có màu tam thể theo định luật Hacđi-Vanbec là bao nhiêu?

2.Bệnh mù màu lục đỏ ở người do đột biến gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X.Biét rằng quần thể người có tần số nam giới bị bệnh là 0,08.Ở một địa phương có 10000 người,số phụ nữ bình thường mang gen gây bệnh và số phu nữ biểu hiện bệnh lần lượt là?

Cho mình hỏi nếu đề bài cho tần số nam giới bị... thì phải hiểu là số nam trên tổng số nam hay toàn quần thể?Mình hơi kém phần này mong mọi người giải đáp giúp!:)
 

dinhhai1308

Member
1. trường hợp như thế này thường người ta chọn Y =1 hoặc Y=0.5 . Trường hợp này mình chọn một xét riêng ở mèo đực thì XaY và XAY hiển nhiên bạn sẽ suy ra đc Xa= 0.8; XA=0.2
=> theo định luật Hacđi-Vanbec thì XaXA tính riêng ở quần thể cái là 0.8*0.2*2
Nếu tính trên cả quần thể thì chia thêm 2 là ok

Câu 2: TH này nếu k nói gì thêm thì ta hiểu là xét số nam bệnh trên tổng cả quần thể bạn nhé
Thân, dinhhai1308
 

Tran_Hoan

Member
2.Bệnh mù màu lục đỏ ở người do đột biến gen lặn liên kết với nhiễm sắc thể giới tính X.Biét rằng quần thể người có tần số nam giới bị bệnh là 0,08.Ở một địa phương có 10000 người,số phụ nữ bình thường mang gen gây bệnh và số phu nữ biểu hiện bệnh lần lượt là?
Vì nam giởi nó chỉ có XAY và XaY
=> tần số nam giới bệnh là : qa=0.08
Trong giới nữ => 0.92^2 AA : 2*0.92*0.08Aa : 0.08^2 aa
Từ đây tính dc ycbt thôi :)
 

Facebook

Top