What's new

di truyền học, Mọi người vào giúp em với

Rainagain

Member
Theo tớ thì vì nó có plasmid, Nấm men cũng sinh sản rất nhanh giống Ecoli, là sinh vật đơn bào.
Cả nấm men và ecoli đều có vai trò trong chuyển gen. Sở dĩ có lúc chuyển gen cần nấm men vì chúng là Eukaryote. Nếu chuyển gen của một Eukaryote vào Ecoli sẽ không được vì Ecoli hệ gen không phân mảnh, không tạo được mARN trưởng thành để dịch mã cho protein (Cắt intron, nối exon, gắn mũ, gắn đuôi...). Còn nấm men thì có khả năng này.
 
Last edited:

Facebook

Top