What's new

Đề Thi HSG Lớp 12 Môn Toán Tỉnh Hà Tĩnh Năm 2009-2010

00792

Moderator
#1
Bài 1.
1) Giải phương trình.

2) Tim giá trị của m để đò thị hàm số
cắt nhau tại hai điẻm phân biẹt.

Bài 2.
Cho tam giac ABC nội tiếp đường tròn bán kính
.
Tìm. cạnh bé nhât và góc nhỏ nhất
Bai 3.
Gpt:

Bài 4.
Cho tu diện ABCD có

1) Tam giác BCD là tam giác gì, tính
theo a.
2) Xác định tâm và bk mặt cầu ngoại tiếp tứ diện MBCD theo a.
Bài 5.
Tìm giá trị nhỏ nhất của số dương a sao cho bdt sau luôn đúng
 

Facebook

Top