What's new

Công thức Perskin

Bùi Trang

New member
#1
Tính khoảng cách 1 gen tới tâm động có 2 công thức là
1, d= 50.(T+6NPD)/(PD+NPD+T)
2, d= 1/2.SDS/(FDS+SDS)

Anh chị chỉ em cách dùng với ạ. Em cảm ơn nhiều!
 
Last edited:

Facebook

Top