What's new

Có thắc mắc về bài hoá học nâng cao tý xíu về cách trình bài!

#1
Cho 0,015 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,04 mol HNO3 thấy có khí NO thoát ra duy nhất . Khi phản ứng hoàn toàn khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu?
Câu trả lời: Câu B: 2,886
Câu trả lời Duy đã có ở trên nhưng không biết cách trình bài ra sao mong mọi người ghi rõ trình bài ra giùm Duy, và nếu Duy có nhầm lẫn ở câu trả lời mong mọi người sửa lại giúp Duy ạ!
 

Facebook

Top