What's new

Cơ quan Weber của cá Chép

bạn vào google.com.vn rồi dùng các thuật ngữ tra cứu ví dụ như:

Weberian apparatus
Weberian ossicles

Nếu bạn muốn biết nó là cái gì thì vào wiki để đọc, nếu muốn nhìn xem hình ảnh, cấu trúc của nó như thế nào thì vào google, tìm kiếm hình ảnh rồi gõ ngay 1 trong hai cái từ khóa phía trên, bạn sẽ tìm được khoảng 1390 kết quả, đủ cho bạn xem cả tuần. Khi xem rồi mà không hiểu thì hỏi tiếp.
chúc may mắn,
K
 

Facebook

Top