What's new

Tế bào Co nguyên sinh và phản co nguyên sinh là gì?

Kienvang24

New member
Co nguyên sinh là sự co lại của tế bào TV trg MT ưu trương, do MT có nồng độ chất tan cao nên nước từ TBTV rút ra ngoài do sự chênh lệch thế nước và nồng độ giữa 2 bên.
Phản co nguyên sinh là trường hợp ngược lại của co nguyên sinh là phình ra ở TBTV do ở trg MT nhược trương. Nồng độ ở trong TB cao hơn với MT nên nước từ MT vào trg TB làm phình TB ra.
Thông thường TB ở MT ưu trương sẽ xẹp đi còn ở MT nhược trương thì TB sẽ vỡ nhưng đây là TBTV, có thành cellulose để ổn định hình dạng TB nên TB sẽ ko biến đổi nhiều.
 

Similar threads

Facebook

Top