What's new

Cơ hội thực tập tại phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học

lovekieu

Member
#1
Gửi các bạn sinh viên.

Công ty GENTIS (www.gentis.com.vn) rất sẵn lòng nhận các bạn sinh viên từ năm thứ 3 vào thực tập tại công ty. Công ty có đầy dủ trang thiết bị để các bạn có thể làm thí nghiệm.

Chúng tôi ưu tiên cho các sinh viên đang học tại ĐH KHTN- ĐHQGHN muốn tìm hiểu về:

- Di truyền học
- Vi sinh
- Sàng lọc ung thư sớm
- Chẩn đoán trước sinh

Lĩnh vực thực tập: Phân tích ADN bằng máy sequencing để:
- Xác định quan hệ huyết thống
- Tìm đột biến của các loài VSV gây bệnh trong y tế

Sau khi thực tập có thể đươc nhận lại làm việc.

Mọi yêu cầu xin gửi theo địa chỉ email: quantq@gentis.com.vn
 

Facebook

Top