What's new

Cơ chế tổng hợp lipid của tảo và ảnh hưởng của ánh sáng.

#1
Chào cả nhà,
Mình đang làm đề tài nhưng có liên quan đến một vài vấn đề như: cơ chế tổng hợp lipid của thực vật, đặc biệt là của tảo. Yếu tố ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào đến sự tổng hợp lipid không, tăng hay giảm?
Mình đã làm thực nghiệm, thấy ở cường độ ánh sáng càng cao thì sự tổng hợp lipid càng nhiều.
Các Pro có tài liệu hay ý kiến gì giúp mình về vấn đề này với.
Cảm ơn các pro nhé. (y)
:please:
 

Facebook

Top