What's new

cơ chế di truyền điều khiển tập tính và cấu trúc xã hội ở ong

#1
Chúng ta biết rằng ong là một trong số các nhóm sinh vật hiếm hoi có thể duy trì cấu trúc xã hội phức tạp. Cơ chế nào để duy trì được cấu trúc xã hội đó.

Công trình mới công bố trên Nature Neuroscience ngày hôm qua, 16/9 cho chúng ta một cái nhìn cụ thể hơn về cơ chế genes điều khiển tập tính ở ong mật (Apis mellifera). Thông tin chi tiết các bạn có thể tìm đọc tại đây:

http://www.nature.com/neuro/journal/vaop/ncurrent/full/nn.3218.html
 

Facebook

Top