What's new

Có ai lấy được quyển "Drosophila" trong bộ Methods in Molecular Biology ko?

nhuongnv

Member
#1
Mình đang rất cần quyển này:

Drosophila
Methods and Protocols
Series: Methods in Molecular Biology , Vol. 420
Dahmann, Christian (Ed.)
2008, Approx. 455 p. 101 illus., 13 in color., Hardcover
ISBN: 978-1-58829-817-1

Bà con ai lấy được thì giúp với! Xin cảm ơn!
 

Facebook

Top