What's new

CHuyện lạ : Báo đốm tưởng nhầm khỉ là con

veo1990vn

Member
#1
Một con báo đốm ở châu Phi sau khi ăn thịt 1 con khỉ mẹ thì phát hiện ra 1 con khỉ con. Nhưng điều đáng nói ở đây là nó không ăn thịt khỉ con mà nó tha khỉ con về nuôi nhu con của mình . Cảnh này vô tình được các nhà quay phim Discovery quay lại chi tiết. Xem video clip ở đây để biết thêm chi tiêt
https://www.youtube.com/watch?v=pN7_G8HTUa0
 

Facebook

Top