What's new

Chuyển gen từ sinh vật nhân thực vào plasmit

tuelinhanh

New member
#1
anh chị giúp em trả lời câu này với ạ:
người ta tách gen mã hóa protein trực tiếp từ hệ gen trong nhân của tế bào nhân thực rồi cài vào plasmit của vi khuẩn nhờ enzim ADN ligaza.Khi gen này hoạt động thì sản phẩm thu được lại không như mong muốn.Hãy giải thích hiện tượng trên?Trong trường hợp trên để có sản phẩm protein như ở tế bào nhân thực đã tổng hợp thì phải làm như thế nào?:???::please:
 
do SVNT có hệ gene phân mảnh chứa các trình tự xen kẽ intron-exon . Các trình tự intron sẽ được cắt bỏ và tinh chỉnh lại exon tạo mRNA trưởng thành sau khi hoàn thành phiên mã . Khi đưa gene đó vào tế bào vi khuẩn , tế bào vi khuẩn không có các enzyme thực hiện việc tinh chỉnh mRNA được , dẫn đến việc mã hóa protein trên cả những vùng intron , các protein này thường không có chức năng .
Để sản xuất protein này thì ta cần sử dụng đoạn mRNA trưởng thành của gene đó đã qua tinh chỉnh , ta thực hiện phiên mã ngược nhờ các enzyme phiên mã ngược có thể lấy từ virus rồi tạo được đoạn gene như ý rồi mới mang đi cài vào vi khuẩn .
 

Facebook

Top