What's new

chuyển gen động vật

bongxinh

Member
#1
Chào mọi người!
Mình đang tìm hiểu về chuyển gen động vật mình có mấy vấn đề thế này cần giúp đỡ.
Bài báo mình có nghiên cứu chuyển gen vào tinh trùng chuột và nghiên cứu tiềm năng cho công nghệ này,liposome được dùng để bọc plasmid(pIRES-EGFP) mang gen quan tâm.Vấn đề ở chỗ khi mà liposome này nhập bào thì DNA này sẽ có số phận thế nào? bằng cách nào nó thoát khỏi tế bào chất và tránh hoạt động của lyzome? bằng cách nào nó chui vào trong nhân được và bằng cách nào khi nó vào nhân mà gen quan tâm cài nhập vào được genome chuột?mình đã đọc các bài báo liên quan nhưng tất cả cũng chỉ nói rất mơ hồ về "active chromatin" nơi đó có thể bị hoạt động của các nuclease xen vào và dẫn tới gen được cài vào?tất cả rất mơ hồ vì thế mình lập topic này mong được các thành viên trong diễn đàn gợi mở giùm!cảm ơn mọi người.
 

phongvu

Member
mình cũng có biêt vài thông tin về nó đấy,liposome sẽ bao gói DNA vào trong,do nó là cationic lipid nên nó sẽ tương tác với các điện tích âm bên ngoài màng tế bào và dẫn đến nhập bào theo cơ chế endocytosis(từ này không biết việt hóa ).Theo những thông tin mình thu thập được thì nó nói cũng khá mơ hồ về việc DNA chạy khỏi tế bào chất và vào nhân,có bài báo nói rằng: có thể khi tế bào trong giai đoạn mitosis thì màng nhân của nó sẽ tách ra và DNA của mình sẽ vào được,lại có thông tin khác nói rằng DNA trong các endosome sẽ tương tác với các thụ thể trên màng nhân dẫn đến nó chui được vào nhân, nhưng vẫn chỉ là phỏng đoán và chưa có nghiên cứu cụ thể chứng minh.còn chỗ cài nhập thì cũng như trên nói về active chromatin,ngoài ra nó nói có 1 cơ chế khác là DNA sẽ chuyển qua RNA rồi về cDNA và cài vào genome nhưng mình thấy cũng chưa thuyết phục lắm....đó là các thông tin mình kiếm được tính đến thời điểm này có thể hạn hẹp do nguồn hơi hiếm,mong các anh chị làm về lĩnh vực này gợi mở thêm
 

Facebook

Top