What's new

Chuột Vs Mèo.

5 con mèo.
Chuẩn không cần chỉnh. Đáp án 5 con, câu này dễ quá. Cứ 5 phút 1 con mèo sẽ bắt dc 1 con chuột, vậy 100 phút 1 con mèo bắt được 20 con chuột, 100 phút bắt được 100 con chuột cần 5 con mèo, mỗi con mèo bắt được 20 con chuột. :hoanho::hoanho:
 

Similar threads

Facebook

Top