What's new

Chức năng dẫn truyền của Phloem và Xylem???

violettes

Member
#1
Một dung dịch màu đỏ được tiêm vào phloem thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh, đồng thời một dung dịch màu vàng được tiêm vào xylem của của thân ở cùng độ cao. Sau 1 ngày thì nhận thấy phần ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng, còn chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ. Giải thích tại sao?
 

pdn

Pham Duy Nghia
Xylem dẫn truyền dịch chỉ theo chiều từ rễ lên ngọn, còn phloem thì có thể theo cả 2.
 
Bổ xung vào là mạch phloem có chức năng vận chuyển chất tới nuôi các tế bào và dự trữ cho cây, và vận chuyển theo cơ chế khuyết tán nên có thể đi theo nhiều chiều
 
xylem là con đường vận chuyển nước từ rễ lên lá cho quang hợp nên đó là con đường 1 chiều nên bạn thấy ngọn cây màu vàng còn rễ thì không.
Phloem là con đường vận chuyển đường được tạo ra cho quang hợp đến những bộ phận khác, tức là cả rễ và các ngọn đều cần dự trữ đường cho sinh trưởng và phát triển nên bạn có thể thấy cả rễ và ngọn đều có màu đỏ
 

Facebook

Top