What's new

Cho xin chút kinh nghiệm nào?

DR.07-13

Member
#1
Hic, em đang có nhiều cuốn sách chuyên nghanhf bằng tiếng anh, muốn đọc nhhuwng em thấy mất nhiều thời gian quá, có ai có kinh nghiệm đọc sách bằng tiếng anh chỉ em với? Làm nào để vừ nắm được ý chính cuaar vấn đề mà không tốn quá nhiều thời gian?:cry::cry:
 

Facebook

Top