What's new

cho mình hỏi đây là con gì????

Con kiến chúa tương lai đấy, nó đang đi tìm một nơi thích hợp để đào hang, sinh ra một số kiến thợ (vì trong túi chứa tinh đã có tinh trùng trong quá trình bay giao hoan trước đó). Kiến thợ có nhiệm vụ bảo vệ đàn, xây tổ và tìm thức ăn về cho kiến chúa.
 

xcat

New member
Con kiến chúa tương lai đấy, nó đang đi tìm một nơi thích hợp để đào hang, sinh ra một số kiến thợ (vì trong túi chứa tinh đã có tinh trùng trong quá trình bay giao hoan trước đó). Kiến thợ có nhiệm vụ bảo vệ đàn, xây tổ và tìm thức ăn về cho kiến chúa.
oh hóa ra nó là kiến chúa ah? mình mới bít lun hi
 

Facebook

Top