Cho mình hởi Agar ngoài chợ dùng cho nuôi cấy mô được ko?

Facebook

Top