What's new

Cho hỏi về vật chất di truyền và các cơ chế ở cấp độ phân tử/tế bào/quần thể

Mio_Cielo

New member
#1
Nếu vật chất di truyền, cơ chế di truyền, cơ chế biến dị, cơ chế biểu hiện tính trạng và cơ chế điều hòa biểu hiện ở các cấp độ: phần tử, tế bào, quần thể.
Mong mọi người nói rõ ràng một chút, bởi vì bài này là kẻ bảng =.=P ~
 

tieuliemtu

New member
Nếu bạn nhét cả Paris trong 1 cái chai được thì mình sẽ trả lời được bằng 1 trang diễn đàn!
 

Facebook

Top