What's new

Câu hỏi về vai trò của nước

maihuongyb

Member
Để trả lời câu hỏi này, trước tiên bạn hãy trả lời 3 câu hỏi:
1, Vai trò của nước lỏng đối với sự sống?
2, Những tính chất nào của nước lỏng làm cho nó có vai trò như vậy?
3, Nếu nước ở thể hơi hoặc thể rắn ( không phải thể lỏng ) thì những tính chất trên ảnh hưởng thế nào ? -> nước không ở thể lỏng có còn có vai trò như trên nữa không?
 
Em hãy thử kể ra tất cả các vai trò mà em biết đi
( bất cứ quá trình nào cúa sinh giới từ rất quan trọng tới những quá trình rất nhỏ thôi, anh tin là em sẽ mở rộng hiểu biết nhiều đấy) nhớ là học tới bất cứ phần nào thì hãy liên hệ tới vai trò của nước nha
 

Facebook

Top