What's new

Câu hỏi về nhân đôi ADN

samba9x

Member
#1
Một gen dài 0,51 micrômet có số nucleotit loại adenin chiếm 30%, khi gen này thực hiện nhân đôi 3 lần, Số liên kết hidro được hình thành trong quá trình nhân đôi là
A.50400
B.21600
C.28800
D.3600
 

kt1996

Member
Một gen dài 0,51 micrômet có số nucleotit loại adenin chiếm 30%, khi gen này thực hiện nhân đôi 3 lần, Số liên kết hidro được hình thành trong quá trình nhân đôi là
A.50400
B.21600
C.28800
D.3600
L=0,51 micromet => N=3000
%A = 30% => %G= 20%
=>A=T= 900 và G=X=600
=>H= 2A+3G= 3600
=>Khi gen nhân đôi 3 lần thì số lk H được hình thành là:
3600 x (2^(3+1) -2) =50400
=>Chọn A
 

Facebook

Top