What's new

câu hỏi về chu kỳ tế bào

Joined
Apr 6, 2016
Messages
8
#1
1.So sánh vai trò của tubulin và actin trong phân bào nhân thực vs vai trò của các pr giống tubulin và actin trong nhân đôi ở vi khuẩn
2.Nếu chức năng của 1 loại pr là tạo nên 1 phần chất nhiễm sắc,hãy mô tả quá trình tổn hợp pr đó.Chỉ ra vị trí trong tb của các phân tử có liên quan
3.a,Nấm men có hình thức sinh sản vô tính đâm chồi thì các pha G1,S,G2 có gì khác nhau?
b.Hãy giải thích sự hình thành các sợi đa nhân ở 1 số nấm sợi cộng bào
:cuchuoi:
 


Similar threads

Top