What's new

Câu hỏi về biến nạp. Nhờ các bạn giúp!

Biến nạp(transformation) là hiện tượng truyền thông tin di truyền bằng DNA trần... Khi tế bào vi khuẩn vị vỡ do làm tan, DNA vòng của chúng thoát ra môi trường thành các đoạn DNA đơn, trần với chiều dài khác nhau có khả năng gây biến nạp cho các tế bào nhận khác.... Trong quá trình tái bản DNA nếu sợi đơn chứa đoạn DNA biến nạp làm khuôn sẽ tổng hợp mạch kép DNA mới khác với DNA ban đầu chưa biến nạp.
Biến nạp là một trong những kỹ thuật tái tổ hợp DNA do vậy được dùng như một kỹ thuật di truyền nhằm chuyển gene mong muốn vào sinh vật.
Ứng dụng chủ yếu trong tạo giống cây trồng biến đổi gen mang năng suất và hiệu quả kinh tế cao: lúa chịu hạn, kháng virus; bông, ngô kháng côn trùng, chống thuốc diệt cỏ,...
plasmid là DNA kép dạng vòng ở vi khuẩn, có vai trò chức năng nhất định đối với vi khuẩn (ví dụ qui định khả năng kháng kháng sinh), trong sinh học phân tử, người ta sử dụng plasmid làm thể truyền DNA. Các DNA được chèn vào plasmid của vi khuẩn qua các kỹ thuật di truyền: súng bắn gen, vi tiêm, sốc nhiệt, siêu âm,...
Các plamid này được nạp vào tế bào nhận bằng các kỹ thuật di truyền tương tự hoặc thông qua giao nạp ở vi khuẩn. (ví dụ dùng plasmid có gắn gen tổng hợp insulin đưa vào vi khuẩn E.Coli để sản xuất insulin chữa bệnh tiểu đường)
nguồn:bài giảng điện tử môn di truyền học (Trương Thị Bích Phượng - ĐH khoa học, ĐH Huế), giáo trình Cơ sở di truyền học (PGS.TS Khuất Hữu Thanh ĐHBKHN) ... :D
 

eragon_nhoc

New member
Điều trước tiên bạn cần tìm hiểu plasmid là gì.
Plasmid là những đoạn DNA nhỏ vòng tròn, có khả năng sao chép để tồn tại độc lập trong tế bào. Chúng có khả năng mang một số gen của vi khuẩn và các gen này có thể biểu hiện ra protein.
Do đó trong sinh học người ta thu nhận những gen mong muốn và gắn vào plasmid tạo plasmid tái tổ hợp.
Biến nạp là quá trình đưa plasmid tái tổ hợp vào lại tế bào chưa mang plasmid tái tổ hợp. Biến nạp được thực hiện với nhiều cách: điện biến nạp, hóa biến nạp, vi tiêm, bắn DNA vào tế bào.
 
Mọi người có thể giải thích tác dụng của các hoá chất, các bước trong quá trình tiến hành biến nạp vector tái tổ hợp vào tế bào khả biến E.coli giúp em được k ạ?
 

Facebook

Top