What's new

Câu hỏi về ATP

vẫn có xảy ra sử dụng nặng lượng từ 2 gốc phosphate bị cắt ra
Từ AMP tạo ra ATP khó khăn hơn so với từ ADP tạo lại ATP => nó dễ dàng tái sử dụng (search google : dNTPs synthesis để biết thêm )
Mỗi phân tử trong tế bào làm nhiệm vụ riêng và đặc hiệu cho một hoặc một số nhiệm vụ nhất định . Việc sử dụng năng lượng từ liên kết của 2Pi tạo ra AMP , khơi mào cho các phản ứng , quá trình khác mà đôi khi không cần thiết => tránh lãng phí
Tế bào sử dụng mức năng lượng vừa đủ , không hơn không kém . Các quá trình trong tế bào không diễn ra trong cùng một phản ứng . Ví dụ như Protein mang vận chuyển ion ra ngoài , giả sử tại một thời điểm nó chỉ vận chuyển được 2 ion và sử dụng năng lượng từ 1 nhóm phosphate và nhóm phosphate đó đươc sử dụng gây cảm ứng với protein . Tế bào không nhập chung 2 quá trình với nhau thành 4 ion qua màng và sử dụng 2 nhóm phosphate . Vì thế mà dù có tăng năng lượng lên thì quá trình đó cũng không diễn ra nhanh hơn hay mạnh hơn => tránh lãng phí
Đây là ý kiến của mình .Có gì sai sót hay không đồng tình ,ko hiểu thì cmt lại nhé
 

Facebook

Top