What's new

Câu hỏi nâng cao về ADN ( rất khó )

#1
1, Tại sao axit nucleic (ADN và ARN) là những phân tử phù hợp nhất cho việc mang thông tin? Đường có mang thông tin được không?
2, Nêu đặc tính lí hóa của ADN giúp nó có ưu thế tiến hóa hơn ARN trong vai trò lưu giữ thông tin trong môi trường nước:please:
 
1, Theo t nghĩ là do cấu trúc đặc biệt của DNA mang cấu trúc khá bền vững , cần đến 83kcal để phá vỡ liên kết hóa trị , chưa kể đến cả liên kết Hydro , còn đường thì lại dễ dàng bị phân hủy bởi các enzym tạo năng lượng cho cơ thể . Cho nên ADN đảm nhận chức phận lưu giữ thông tin.
2, Bí =))
 

Facebook

Top