What's new

Câu hỏi liên quan đến môi trường sống

Môi trường là tất cả những gì bao quanh sinh vật, bao gồm các nhân tố vô sinh (nước, không khí, đất, ...), nhân tố hữu sinh là các sinh vật (kể cả con người) có tác động trược tiếp hay gián tiếp lên sự tồn tại và phát triển của sinh vật.
Đấy là định nghĩa trong sách giáo khoa (cũ) lớp 11.
 

Facebook

Top