What's new

Câu hỏi liên quan đến khả năng chịu lạnh của sinh vật

#1
Câu hỏi liên quan đến khả năng chịu lạnh của

Cho mình hỏi khả năng chịu lạnh của ấu trùng cá là bao nhiêu ?:?:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? trứng ếch ?:?:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ấu trùng ngô (bắp) ?:?:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? gấu bắc cực ?:?:
? ? ? ? ? ? trong tất cả các loài sinh vật loài nào có khả năng chịu lạnh tốt nhất ?:?:
 

Facebook

Top