What's new

Câu hỏi khó về RiDP

lawlyrin

Member
#1
RiBP có phải chỉ tạo ra ở chu trình Calvin hay không hay là còn đuợc tạo ra ở các phản ứng khác nữa?
Một chất ức chế sự tái tạo RiBP sẽ tác động vào những quá trình nào? Hậu quả ra sao?
Các bạn gần xa giúp mình với?
 
RiBP có phải chỉ tạo ra ở chu trình Calvin hay không hay là còn đuợc tạo ra ở các phản ứng khác nữa?
Một chất ức chế sự tái tạo RiBP sẽ tác động vào những quá trình nào? Hậu quả ra sao?
Các bạn gần xa giúp mình với?
Chào bạn. bạn còn nhớ RiBP được tạo ra trong chu trình Calvin thì sẽ ngay lập tức bị phân hủy thành 3-photphatglycerat, mà 3-photphatglycerat được tạo ra trong Bước 7 của Đường phân.(thực chất của chu trình Calvin là ngược lại với đường phân của hô hấp để tạo đường thôi)

Nếu RiBP không được tái tạo thì chu trình Calvin không thể xảy ra tiếp vì không có chất nhận để bắt đầu chu trình
 

Similar threads

Facebook

Top