What's new

Catalogue các chủng nấm men trong sx bia-rượu

Địa chỉ hỏi thông tin về Vi sinh vật

:roll: Em liên hệ anh Vũ Thành Lâm, hiện đang công tác tại Viện bảo tàng giống (chuẩn) vi sinh vật, có thể anh ấy có đấy, địa chỉ là:

lamvt@vnu.edu.vn
http://www.biotechvnu.edu.vn
Tel: 0902 036 525
Fax: 04.7547407
Vu Thanh Lam,
Vietnam Type Culture Collection lab.
Center of Biotechnology,
Vietnam National University,Hanoi
Ad: E2 building 144 Xuan thuy Road Cau giay Distric, Ha noi Vietnamanh đã liên hệ giống vi sinh vật ở đó.

 

Facebook

Top