Capsular polysaccharide? Subunit Vaccine?

Subunit vaccine = split vaccine (vắc-xin tiểu phần)
Vaccine cổ điển gồm hai loại: nhược độc & bất hoạt. Nhược độc chủ yếu là virus, còn bất hoạt thì có thể là toàn bộ vi sinh vật (virus, vi khuẩn), hoặc 1 phần của nó (split vaccine).
Ví dụ: HA NA có thể là subunit vaccine của virus cúm (protein màng của virus này)
EIII domain có thể là subunit vaccine của virus dengue (protein màng của virus này)
Vaccine uốn ván: neurotoxin của con vi trùng uốn ván đã biến tính.
Còn cái capsular polysaccharide có khả năng là một viên nhộng tổng hợp mang vỏ chứa các polysaccharide, bởi polysaccharide cũng có khả năng kích thích đáp ứng miễn dịch => vaccine.
 
Starter Similar threads Forum Replies Date
M Vi sinh 0

Similar threads

Top