What's new

Cần vector biểu hiện trong E. coli

Dương Văn Cường

Administrator
#1
Hiện giờ mình đang có tí việc liên quan đến biểu hiện gene trong E.coli. Anh chị em ai có vector biểu hiện bất kể loại gì làm ơn cho mình xin vài ul. Xin mời reply ở đây cho biết tên vector, nguyên bản hay đã modified, và địa chỉ nơi có thể đến lấy.

Thanks so much!
 

Facebook

Top