What's new

Cần mọi người giúp

adusctn

New member
#1
Em có bài này hỏi mong mọi người giúp đỡ
Ở 1 loài sâu đục quả có vòng đời như sau: Trứng - Sâu non - Nhộng- Bướm.Giai đoạn sâu non có 5 tuổi.Ở giai đoạn trưởng thành bướm tập trung đẻ trứng vào ngày thứ 3 sau khi lột xác. Ngưỡng nhiệt phát triển (C) và tổng nhiệt hữu hiệu (S) cho từng giai đoạn như sau: Giai đoạn trứng có C=12 và S=78.Giai đoạn sâu non có C=10 và S=337.5.Giai đoạn Nhộng có C=13 và S=187.5.Giai đoạn bướm có C=10 và S=60.Người ta phát hiện có sâu non đục quả vào cuối tuổi 2 vào ngày 15 tháng tư, nhiệt độ trung bình của môi trường là 25 độ C .Xác định thòi điểm trứng nở thành sâu non?
 

Facebook

Top