What's new

Cách xác định vị trí gen chuyển trên NST của cây chuyển gen?

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Sử dụng các marker phân tử đã biết vị trí nằm trên NST. Đem cây chuyển gene tự thụ hoặc lai với 1 dòng thuần, sau đó genotyping các marker và gene đã chuyển để xác định nhóm gene liên kết, từ đó biết được vị trí trên NST.
 
có phải là lập bản đồ di truyền của gen chuyển và marker không ạ. Cho em hỏi ngoài cách đó ra còn có cách nào khác nữa không à?
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
có phải là lập bản đồ di truyền của gen chuyển và marker không ạ. Cho em hỏi ngoài cách đó ra còn có cách nào khác nữa không à?
Nếu em sorting được riêng từng chromosome ra và tách DNA từ đó, em có thể check = PCR.

Cách khác là sử dụng các dòng thay thế từng NST 1 với 1 loài khác lân cận rồi cũng ktra = PCR.

Cà 2 cách trên đều khá tốn thời gian, nhưng nếu loài mà em đang làm việc đã được giải mã toàn bộ genome thì có thể nghĩ cách khác ngắn hơn.
 

Facebook

Top