What's new

Cách sử dụng phần mềm NCSS???

Lê Thanh Loan

New member
#1
Chào mọi người.
Em đang học cách sử dụng phần mềm NCSS để đáng giá đa dạng di truyền của địa lan nhưng mà khó quá. Em chẳng hiểu mấy cái PC1, PC2 là thế nào, sao từ mấy cái PC đó mà suy ra được tính trạng có sự đa dạng.
Có anh/ chị nào đã sử dụng cái này rồi giúp em với nha.
Cám ơn mọi người.
 

quanghdh

New member
NCSS cach su dung

NCSS có phần help rất tốt, bạn muốn học phần nào thì vào đó tìm hiểu, nhưng theo tôi thì NCSS vẽ biểu đồ không đẹp. Nếu bạn nghiên cứu đa dạng sinh học, tôi giới thiệu cho bạn một số phần mềm như Canoco, PC-ORD, prime hoặc broga, đây là những phần mềm chuyên về sinh thái quần xã. Còn NCSS ứng dụng nhiều lĩnh vực, nó chỉ mạnh về kiểm chứng giả thuyết thôi. còn bạn muốn hiểu PC1, PC2 (là những thành phần), tức là trên ma trận loài và vị trí/trạm thu mẫu/vùng thu mẫu, bằng thuật toán người ta đưa về trong không gian hai chiều, phần lớn hai thành phần đầu tiên này chiếm >75% về việc giải thích các biến laòi hay khu vực nghiên cứu hoặc các yếu tố môi trường, do đó chỉ cần thể hiện ở 2 thành phần đầu tiên PC1 và PC2, nó được xem như là 2 trục X,Y vậy ...nói chung bạn phải tìm tài liệu phân tích thống kê đa biến (có rất nhiều phương pháp phân tích tùy theo mục đích của mình): tôi lấy ví dụ phân tích mức tương đồng bằng phép cluster, phân tích thành phần chính PCA, ... Theo tôi đoán chắn bạn muốn phân tích tương đồng các loài hoặc các thu vực thu mẫu phải không. Huy vọng bạn tìm được nhiều tài liệu hay và chia sẻ cho mọi người.
 

Similar threads

Facebook

Top