What's new

các nguồn gốc và sự mở rộng của họ ngôn ngữ Indo-European

#1
Công trình nghiên cứu của tập hợp các nhà khoa học liên ngành ngôn ngữ, thống kê và virus học đã xác định rằng họ ngôn ngữ Indo-European có lẽ (probably) bắt nguồn từ Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 9000 năm trước. Công trình được đăng tải trên tạp chí SCIENCE 337, 957 (2012);

Thông tin chi tiết có thể tham khảo tại:
http://www.sciencemag.org/content/337/6097/957.full.pdf

ĐK
 

Facebook

Top