What's new

Các mem ơi! giúp mình dịch câu này vơi!

Joined
Jul 20, 2004
Messages
1,004
#2
Recently technology has allowed the discovery of the deep ocean vent communities.
Recently: gần đây
technology: công nghệ
has allowed: đã cho phép
the discovery of : khám phá ra
the deep ocean vent communities: các quần xã sinh vật trong các khe (rãnh) núi lửa ở đại dương (deep ocean vent thường là các vực rất sâu được tạo thành do cách hoạt động địa chất của bề mặt trái đất và núi lửa)
 
Joined
Oct 6, 2012
Messages
28
#5
Gần đây công nghệ đã cho phép khám phá ra quần xã sinh vật trong các khe(rãnh) núi lửa ở đại dương.
 
Joined
Oct 6, 2012
Messages
28
#6
có 2 câu này em dịch mãi không được "Though this is a simplification of more complicated scheme, latitude and altitude approximate a good representation of the distribution of biodiversity within the biosphere" và "Biomes correspond rather well to subdivisions distributed along the latitudes, from the equator towards the poles, with differences based on to the physical environment (for example, oceans or mountain ranges) and to the climate.. Their variation is generally related to the distribution of species according to their ability to tolerate temperature and/or dryness. For example, one may find photosynthetic algae only in the photic part of the ocean (where light penetrates), while conifers are mostly found in mountains."
 
Joined
May 28, 2008
Messages
132
#7
Mình khuyên là đi học lại english cho tốt vào. Ít nhất cũng hết C xịn, và phải chịu khó tra từ điển.

Nếu câu nào cũng ko dịch được, thì tìm tiếng VIỆt mà đọc.
 
Joined
Aug 6, 2014
Messages
11
#9
người ta hỏi có một câu thôi mà..không biết thì phải hỏi..bạn có chắc là bạn giỏi hơn người ta không mà cho một " lời khuyên" nghe khó ưa quá vậy cfareast
 

Similar threads

Top