What's new

Các câu hỏi về hoá

SNOW

Member
làm bài tập hóa vô cơ đi các bạn

Bài 1:
Cho 7,22 g) hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị const.chia 2pần bằng nhau
P1:hoà tan trong dung dịch Hcl đc 2,128 lít H2
P2:hoà tan teong dd HNO3 đc 1,792 NO duy nhất
Pư hoàn toàn,xđịnh M và % về khối luợng?
Bài 2:
3,87 g) Al và Mg.cho vào 200ml dd HCl 1M và H2SO4 0,5M. đc dd B và 4,368 l H2
% m mỗi kloại trong hh
Bài 3:
62,1 g) kloại M trong dd HNO3 loãng, đc 16,8l hh khí X:2khí ko màu,k hoá nâu trong kk.
d/H2=17,2
xđ M
Bài 4: hoà tan FexOy vào H2SO4 đặc nóng.-->2,24l SO2. dd chứa 120g muối sắt 1loại,xđ oxit.
Bài 5:
1,92g Cu vào 100 ml dd KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M
-->khí ko màu,hoá nâu trong kk,và dd A
Tính V NaOH(0.5M) tối thiểu để kết tủa hết Cu2+
Bài 6:
Hh A gồm kim loại R hoá trị I và X hoá trị II.Hoà tan 3g vào dd chứa HNO3 và H2SO4 --> 2,94 g hh khí NO và khí D có V = 1,344l
xđịnh khí và m muối thu đc
Bài 7:
5 g hh Mg và Zn vào dd 300 ml H2SO4 1M(loãng).pứng kết thúc cho vào dd BA(Oh)2 dư -->kết tủa ---->nung tới m const thì đc 73,9 g rắn.
M mỗi kloại trong hh ban đầu
Bài 8:
18,5 g Fe và Cu vào dd 200ml dd H2SO4 (loãng ,dư) -->0,2 mol khí H2.thêm tiếp vào bình 1ít KNO3 dư.----> ddC và V(l) NO duy nhất. để trung hoà ax dư trong C cần 200ml NAOH 2M.
Xđ V,Cm dd H2SO4 đã dùng.
Bài 9:
Cho 7,2 g hỗn hợp 2 muói cacbonat của 2 kloại kế tiếp nhau trog pân nhóm II.hoà tan hết trong dd H2SO4 dư.-->khí B.hấp thụ hết bởi 450ml dd BaOH -->15.76 ktủa.xđ 2muối?
Bài 10
18,5 g hh Z: fe,Fe3O4 .+HNO3 -->2.24 NO duy nhất. và 1,46 g Kloại.
Xđ nông độ HNO3 200ml,
 

MrHanU

Member
em nên đưa từng bài điển hình thôi, đưa nhiều ra nhìn hoa mắt đã chẳng muốn làm rồi>>>>>>>>>>>>>>>>
 

thuy tien

New member
bài 1:
đặt số mol của Fe là x, M có hóa trị n có số mol y (khi đã chia đôi)
ta co hệ pt:
56x+My=3.61
x+yn/2=0.095 (tổng số mol H2)
3x+yn=0.24 (sử dụng ĐLBT electron)
giải ra ta có:
x=0.05
yn=0.09
9n=M
=> M là Al_22.44%
Mấy câu kia lười wa nên chẳng mún làm, đễ bữa nào rành rùi làm típ:mrgreen:
 

lam song

New member
xin bài 3:(cách tính nhanh )
- sử dụng sơ đồ chéo + tổng số mol 2 khí ==> có đc số mol 2 khí ==> có số mol e nhận = số mol e nhường
- M = m/(số e nhường/a) ==> kim loại M
(a: số e trao đổi của kim loại)

Hướng là vậy, tính thử xem (buồn ngủ, lười tính:hihi: )
 

SNOW

Member
xin bài 3:(cách tính nhanh )
- sử dụng sơ đồ chéo + tổng số mol 2 khí ==> có đc số mol 2 khí ==> có số mol e nhận = số mol e nhường
- M = m/(số e nhường/a) ==> kim loại M
(a: số e trao đổi của kim loại)

Hướng là vậy, tính thử xem (buồn ngủ, lười tính:hihi: )
ừ,bạn hướng đúng rùi.
 

SNOW

Member
CHO 0,1 mol FeCO3 vào bình kín đựng 0,02 mol O2.Nung nóng,sau p.ứng thu đc chất rắn A,cho A tác dụng HNO3 đặc nóng,tính nHNO3 min để tác dụng vừa đủ.
 

Facebook

Top