What's new

Các bác giúp em một số vấn đề về Giải phẩu hình thái thích nghi thực vật với!

#1
Cho em hỏi một số vấn đề về sự thích nghi của thực vật dưới tác động của nhân tố nước với các bác.
Các bác có link của trang web nào có hình ảnh minh họa rõ hơn về cái này thì cho em xin với! Em đang cần gấp để làm ceminar lắm.
Em cám ơn các bác nhiều nhiều!
 

Facebook

Top