What's new

Brassinosteroid

Go-dau-tre

Member
#1
Mình đang làm tiểu luận về hormone Brassinosteroid (BR), đây là hormone mà rất hiếm tài liệu tiếng Việt. Có bạn nào có tài liệu về BR cho mình xin với, tiếng Việt càng tốt.
Còn về tài liệu tiếng Anh có một quyển rất hay nhưng mình không down về được, có ai giúp mình với?!!! Đây là tên sách: Brassinosteroid- a new class of plant hormones
 
sách bạn cần
http://rapidshare.com/files/95816896/Brassinosteroids.pdf
Mình đang làm tiểu luận về hormone Brassinosteroid (BR), đây là hormone mà rất hiếm tài liệu tiếng Việt. Có bạn nào có tài liệu về BR cho mình xin với, tiếng Việt càng tốt.
Còn về tài liệu tiếng Anh có một quyển rất hay nhưng mình không down về được, có ai giúp mình với?!!! Đây là tên sách: Brassinosteroid- a new class of plant hormones
 

Go-dau-tre

Member
Thanks

Cảm ơn bạn nhiều lắm!
Mình đã down được rồi chắc chắn là có ích cho tiểu luận của mình lắm đây!:grin:
 
Starter Similar threads Forum Replies Date
Go-dau-tre Thực vật 3

Similar threads

Facebook

Top